Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,756

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống thông tin quản trị
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Học viên cao học ngành Quản trị Kinh doanh  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Hệ thống thông tin quản lý
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên đại học hệ chính qui và tại chức  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Kinh tế lượng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1994 Sinh viên Đại học hệ chính qui và tại chức
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Nguyên Lý thống kê Kinh tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1989 Sinh viên Đại học hệ chính qui và tại chức  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn