Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,565,045

 Sử dụng Excel trong phân tích hồi qui
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Dân
Nơi đăng: Tạp chí Thông tin Khoa học Thống kê; Số: 2;Từ->đến trang: 27- 29;Năm: 1998
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phân tích thống kê ngày càng được sử trong phân tích kinh tế - xã hội và phương pháp phân tích ngày càng hoàn thiện. Trong đó, phương pháp hồi qui ngày càng được sử dụng rộng rãi khi phân tích. Tuy nhiên để sử dụng phương pháp này không chỉ am hiểu về bản chất của các mối quan hệ mà còn phải am hiểu về mô hình cũng như phương pháp tính toán. Bài báo này giới thiệu những mô hình thường gặp trong phân tích kinh tế - xã hội, cách giải thích ý nghĩa của các hệ số của từng mô hình, đồng thời giới thiệu cách thức thực hiện hồi qui bằng phần mềm EXCEL.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn