Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,710

 Sử dụng phương pháp hồi qui với biến giả trong phân tích dân số
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Dân
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Thông tin Khoa học Thống kê; Số: 3;Từ->đến trang: 26- 29;Năm: 1998
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu phân tích dân số, các công cụ thống kê ngày càng được sử rộng rãi. Trong đó, phương pháp hồi qui được sử ngày càng nhiều. Yêu cầu của phương pháp hồi qui phải là những biến định lượng nhưng trong trong phân tích dân số, chúng ta gặp khá nhiều biến định tính. Chính vì cần sử dụng kỹ thuật biến giả. Bài báo giới thiệu kỷ thật sử dụng biến giả để có thể nghiên cứu các biến định tính trong phân tích hòi qui. Bài báo còn quan tâm cách giải thích ý nghĩa của các tham số hồi qui ứng với những biến giả.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn