Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,704,187

 Hoàn thiện công tác thống kê nhằm kiểm soát qui trình trong các doanh nghiệp
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Dân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Phát triển
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 146;Từ->đến trang: 34-36;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, một trong những phương pháp quản trị chất lượng có thể đem lại năng lực cạnh tranh và góp phần thành công đáng kể cho các doanh nghiệp Việt Nam chính là phương pháp SixSigma. Bài báo này sẽ giới thiệu những bản chất, lợi ích khi triển khai của phương pháp. Tuy nhiên, để triển khai thành công phương pháp này vào thực tiễn Việt Nam cần phải giải quyết nhiều vấn đề. Một trong những vấn đề quan trọng cần giải quyết tốt là phải hoàn thiện công tác thống kê. Do đó, bài báo xem xét vai trò của thống kê, thực trạng và những vấn đề cần hoàn thiện trong công tác thống kê để triển khai thành công SixSigma
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn