Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,913

 Cần hoàn thiện hệ thống thông tin trong thống kê hoạt động ngân hàng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Dân
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Ngân hàng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 4;Từ->đến trang: 29-31;Năm: 1998
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để có thể đưa ra những quyết định chính xác và đúng, lãnh đạo ngân hàng cần phải hoàn thiện hệ thống thông tin. Bài báo giới thiệu các thành phần của hệ thống thông tin ngân hàng. Nếu lên những hạn chế của hệ thống thông tin hiện tại và từ đó đề xuất hệ thống thông tin mới để cung cấp thông tin một cách có hiệu quả, chính xác, kịp thời cho việc ra quyết định.
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn