Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,524

 Đôi điều về nhóm chỉ tiêu tỷ suất trong thống kê dân số
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Dân
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và Phát triển; Số: Đặc san;Từ->đến trang: 39-41;Năm: 1998
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong phân tích dân số, các chỉ tiêu tỷ suất được sử rất nhiều. Tuy nhiên, hiện nay các chỉ tiêu còn nhiều hạn chế về công thức tính cũng như phạm vi sử dụng. Chính vì vậy, bài báo giới thiệu các chỉ tiêu tỷ suất trong thống kê dân số; xác định ý nghĩa của từng chỉ tiêu; đánh giá hạn chế từng chỉ tiêu tỷ suất và nêu cách khắc phục.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn