Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,060

 Hệ thống thông tin kế toán dựa trên điện toán đám mây: giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ts. Lê Dân, Ths. Hoàng Thị Bích Ngọc
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn