Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,797

 Mối liên kết giữa các trường đại học với doanh nghiệp
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Dân
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Sinh hoạt lý luận
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 1 (116);Từ->đến trang: 92-96;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong sự nghiệp đào tạo đại học, chúng ta luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội!”. Hiện nay, trong môi trường hội nhập WTO và chủ trương đổi mới đào tạo, mối quan hệ này càng được các cấp lãnh đạo quan tâm. Nhằm làm rõ liên kết đào tạo, bài viết đề cập đến lợi ích từ liên kết, đánh giá thực trạng liên kết, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết và từ đó nghiên cứu những nội dung liên kết.
ABSTRACT
In the higher education system, we always thoroughly grasp the view from president Ho Chi Minh about “study along with practice, school education combines with laboring process, universities associate with the society”. Recently, Vietnam has joined into the WTO and Vietnamese government has launched the training innovation policy, the relationship between universities and enterprises is becoming the big concern of all the head leaders. In order to clarify the link in training process, this article will mention to the benefits from the link. It also evaluates the current situations of the link, identify the factors influencing the link and research the contents of the link.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn