Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,704,408

 Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu nhằm đo lường sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh ĐăkNông
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Dân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 3 (76);Từ->đến trang: 91-96;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khai phá dữ liệu ngày càng sử dụng rộng rãi trong phân tích kinh tế, xã hội nhằm hỗ trợ ra quyết định. Bài viết này giới thiệu kỹ thuật khai phá dữ liệu vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ở các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Trong bài viết giới thiệu tổng quan về các bước cũng như nhiệm vụ cơ bản của từng bước của qui trình CRISP – DM. Từ đó, ứng dụng qui trình này nhằm đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân. Bài viết dựa vào mô hình Gi-Du Kang & Jeffrey James (2004) để nghiên cứu mối quan hệ nhân quả giữa các nhân tố. Các tham số mô hình được ước lượng bằng kỹ thuật phân tích SEM với sự trợ giúp của phần mềm SPSS và AMOS.
ABSTRACT
Data mining is widely used in social and economic analysis to support decision making. This article introduces to the use of data mining techniques to analyze the factors affecting patient’s satisfaction about the quality of healthcare services in public hospitals at DakNong province. Specifically, the paper introduces to the steps as well as the basic task of each step in the CRISP – DM process and applies this process in measuring the impact of factors to patients’ satisfaction. Additionally, the paper uses Gi-Du Kang & Jeffrey James models (2004) to study the causal relationship between mentioned factors. The parameters of the model are estimated by SEM techniques with the help of SPSS and AMOS software.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn