Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,704,728

 Ứng dụng EXCEL trong phân tích thống kê
Chủ nhiệm:  TS. Lê Dân; Thành viên:  Ths. Lê Diên Tuấn Ths. Nguyễn Thị Hương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: T1999 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Ðề tài tập trung nghiên cứu các hàm và các công cụ phân tích đã xây dựng sẵn trong EXCEL và viết thêm một số hàm thống kê phục vụ cho mô tả và phân tích tài liệu thống kê.

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn