Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,172

 Hoàn thiện phương pháp phân tích hiệu quả của các Doanh nghiệp
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  TS. Lê Dân
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Ths. Nguyễn Thị Hương Ths. Ngô Tân
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: T2000 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế

Hệ thống  hoá những quan điểm về hiệu quả hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Từ đó lựa chọn quan điểm thích hợp để hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê hiệu quả  hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp. Nghiên cứu một số phương pháp phân tích thống kê thích hợp vào phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp.

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

 

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn