Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,817

 Xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của dân cư và tổ chức về dịch vụ hành chính công cấp quận (trường hợp tại quận Ngũ Hành Sơn)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ nhiệm:  TS. Lê Dân; Thành viên:  TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh . CN. Phan Đình Vấn CN. Thân Trọng Hoài Trang
Số: T2009-04-18 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

- Nghiên cứu các dịch vụ hành chính công,

- Nghiên cứu hệ thống các công cụ thống kê phục vụ đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ hành chính công,

- Xây dựng phương án điều tra đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ hành chính công.

- Hình thành mô hình đánh giá mức độ hài lòng dịch vụ hành chính công;

 

 

marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn