Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,973

 Hoàn thiện phương pháp thống kê phân tích năng suất
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  TS. Lê Dân; Thành viên:  Ths. Ngô Tân Ths. Nguyễn Thị Hương Ths. Phan Thị Bích Vân
Số: B2002-14-18 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

- Nghiên cứu thực trạng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu năng suất ở Việt Nam nhằm làm cơ sở cho xây dựng và hoàn thiện hệ thống phương pháp phân tích năng suất.

- Nghiên cứu thực trạng hệ thống các phương pháp thống kê phân tích năng suất ở Việt Nam. Từ đó, đề tài lựa chọn và vận dụng một số phương pháp thống kê nhằm hoàn thiện phương pháp phân tích năng suất ở Việt Nam, xây dựng những mô hình phân tích thống kê năng suất phù hợp với đặc thù nền kinh tế Việt Nam và có tính khả thi.

- Hoàn thiện phương pháp luận phân tích năng suất ở Việt Nam.

 

 


 

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn