Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,776

 Hoàn thiện công tác thống kê nhằm ứng dụng phương pháp Sixsigma ở các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam (trường hợp các doanh nghiệp ở Đà Nẵng)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  TS. Lê Dân
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  GVC, Ths. Ngô Tân Ths. Phan Thị Bích Vân Ths. Lê Diên Tuấn CN. Phạm Quang Tín
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B2006-ĐN04-06 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

- Tổng quan về bản chất, lợi ích thu được khi ứng dụng phương pháp Sixsigma nhằm làm tài liệu tham khảo cho các đối tượng quan tâm về SixSigma, tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam về phương pháp tiên tiến trong nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Đánh giá thực trạng công tác thống kê tại các doanh  nghiệp Đà nẵng;

- Hệ thống hoá các công cụ thống kê phục vụ phân tích dữ liệu cho SixSigma;

- Lựa chọn một số phần mềm thống kê thích hợp phục vụ phân tích dữ liệu trong Sixsigma và hình thành tài liệu hướng dẫn sử dụng chúng.


 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn