Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,641

 Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả hoạt động ngân hàng
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  TS. Lê Dân; Thành viên:  
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: 5.02.10 ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Chưa xác định
Luân án nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng trong phân tích hiệu quả của ngân hàng; vận dụng các phương pháp thống kê phục vụ cho phân tích hiệu quả ngân hàng để nâng cao chất lượng thông tin ra quyết định.

- Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả có tính khả thi trong phân tích hiệu quả ngân hàng thương mại

- Hệ thống phương pháp phân tích hiệu quả.

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn