Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,604,907

 Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm điện năng cho hệ thống bơm cấp nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Trà Vinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Hoàng Minh, Đoàn Anh Tuấn, Lê Đình Dương*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: Số 3(100).2016;Từ->đến trang: 54-58;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội thì nhu cầu sử dụng điện năng ngày càng tăng. Để đáp ứng nhu cầu này, bên cạnh chú trọng phát triển nguồn điện thì việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đang được quan tâm. Thông qua khảo sát thực tế, bài báo tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp hiệu quả để tiết kiệm điện cho hệ thống bơm cấp nước của Công ty cấp thoát nước Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các biện pháp đề xuất giúp Công ty tiết kiệm được một lượng điện năng tiêu thụ khá lớn, mang lại lợi ích kính tế cao. Ngoài ra, việc này còn góp phần cải thiện môi trường và là nguồn tham khảo để áp dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp và công ty khác.
ABSTRACT
Nowadays, along with the development of social economy, the demand for electricity is increasing. To meet this demand, besides focusing on developing power sources, the use of electricity economically and efficiently is being paid attention to. Through actual survey, the paper studies and proposes effective measures to save electricity for water pumping systems of Tra Vinh Water Supply and Sewerage Company. Obtained results indicate that the proposed measures help the company save a relatively large amount of electric power, bringing significant economic benefits. In addition, this also contributes to improving the environment and is a reference source for wide application to other enterprises and companies.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn