Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ledinhduong' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,725,578

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trương Huy Tường
Đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH TỐI ƯU HỒ CHỨA CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 3

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[2]Phạm Đình Phước
Đề tài: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH ĐẾN CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN TRUNG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[3]Đỗ Thanh Hùng
Đề tài: TÍNH TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC BA TƠ – TỈNH QUẢNG NGÃI

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[4]Nguyễn Quốc Tuyến
Đề tài:

NGHIÊN CỨU DỰ BÁO VẬN TỐC GIÓ VÀ CÔNG SUẤT PHÁT CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TUY PHONG TỈNH BÌNH THUẬN

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[5]Nguyễn Quốc Hưng
Đề tài:

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG CỦA ĐIỆN LỰC CAM LÂM- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn