Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,568,938

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đặng Hoàng Minh
Đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CỐ NGẮN MẠCH ĐẾN AN TOÀN VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2021

[2]Huỳnh Văn Kỳ
Đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH ĐỐI VỚI SỰ LÀM VIỆC AN TOÀN CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2020

[3]Phùng Vinh
Đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VẬN HÀNH HIỆU QUẢ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI 220 KV KHU VỰC NAM MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[4]Hồ Nguyễn Văn Minh
Đề tài: ĐÁNH GIÁ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG VÀ ĐỘ TIN CẬY KHI KHAI THÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂK BLÀ 1 CẤP ĐIỆN CHO KHU VỰC HUYỆN KON RẪY-TỈNH KON TUM

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[5]Lê Tự Mạnh
Đề tài: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÁC SUẤT CHO NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO PHỤC VỤ TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỆN

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[6]Ngô Thị Quân
Đề tài: MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PIN MẶT TRỜI ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHỤ TẢI

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[7]Thái Hòa
Đề tài: NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH CẤU HÌNH VÀ THÍ NGHIỆM RƠLE BẢO VỆ SO LỆCH DỌC SEL-411L CHO ĐƯỜNG DÂY 500KV PLEIKU 2-CẦU BÔNG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[8]Nguyễn Ngọc Minh
Đề tài: ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ SÓNG HÀI TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH QUẢNG NGÃI

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[9]Lê Hoàng Phước
Đề tài: TÍNH TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[10]Trương Huy Tường
Đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH TỐI ƯU HỒ CHỨA CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 3

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[11]Phạm Đình Phước
Đề tài: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH ĐẾN CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN TRUNG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[12]Đỗ Thanh Hùng
Đề tài: TÍNH TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC BA TƠ – TỈNH QUẢNG NGÃI

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[13]Võ Thanh Hải
Đề tài: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN TRÀO LƯU CÔNG SUẤT TRONG MICROGRID VẬN HÀNH ĐỘC LẬP CÓ XÉT TỚI SỰ PHỤ THUỘC CỦA NGUỒN PHÁT, PHỤ TẢI VÀO TẦN SỐ VÀ ĐIỆN ÁP

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[14]Hoàng Minh Thái
Đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HẢI NINH ĐẾN LƯỚI ĐIỆN 110KV TỈNH QUẢNG BÌNH

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[15]Đặng Ngọc Tiến
Đề tài: TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[16]Nguyễn Quốc Tuyến
Đề tài:

NGHIÊN CỨU DỰ BÁO VẬN TỐC GIÓ VÀ CÔNG SUẤT PHÁT CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TUY PHONG TỈNH BÌNH THUẬN

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn