Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,568,627

[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình xác suất cho các nguồn năng lượng mới phục vụ tính toán và phân tích hệ thống điện. Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Đình Dương. Mã số: T2019-02-50. Năm: 2020. (May 22 2020 7:50PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Tích hợp nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn vào lưới điện ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp. Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Đình Dương. Mã số: B2020-DNA-02. Năm: 2020. (May 22 2020 7:52PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Phương pháp mô phỏng và phân tích hệ thống điện hiện đại có tích hợp các yếu tố bất định. Chủ nhiệm: TS. Lê Đình Dương. Thành viên: PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Huỳnh Văn Kỳ; ThS. Phạm Văn Kiên. Mã số: B2017-ĐN01-05. Năm: 2019. (May 1 2019 12:31PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phương pháp và xây dựng phần mềm tính tối ưu trào lưu công suất trong lưới điện microgrid có xét tới sự phụ thuộc vào tần số và điện áp của nguồn phát và phụ tải. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Ninh. Mã số: VAST07.03/17-18. Năm: 2018. (Jul 8 2019 11:51PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng cho các hệ thống điện có kết nối với nguồn năng lượng gió. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ái Nhi. Mã số: T2017-02-95. Năm: 2018. (Jan 7 2019 12:59AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định của nguồn, tải và cấu trúc lưới. Chủ nhiệm: TS. Lê Đình Dương. Thành viên: PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Huỳnh Văn Kỳ; ThS. Phạm Văn Kiên. Mã số: Đ2015-02-114. Năm: 2016. (Jun 4 2016 10:32PM)
[7] Đề tài Khác: Advanced Techniques for Improving the Assessment of Dynamic Rating of Transmission Lines. Chủ nhiệm: Alberto Berizzi. Thành viên: Cristian Bovo, Dinh-Duong Le. Mã số: NA0000. Năm: 2015. (May 23 2015 10:54PM)
[8] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo các trạm biến áp 110 kV. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: Huỳnh Văn Kỳ, Pham Văn Kiên, Lê Đình Dương. Mã số: B2007-ĐN01-10-TĐ. Năm: 2009. (May 23 2015 10:39PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng bài thực hành và kiểm tra vận hành thiết bị phân phối điện năng. Chủ nhiệm: Phạm Văn Kiên. Mã số: T2006-02-05. Năm: 2006. (May 23 2015 10:45PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Mô phỏng và điều khiển các thiết bị phân phối điện năng. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: Huỳnh Văn Kỳ, Hạ Đình Trúc, Lê Đình Dương. Mã số: B2003-III-17. Năm: 2005. (May 23 2015 10:42PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn