Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,160,446

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng cho các hệ thống điện có kết nối với nguồn năng lượng gió. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ái Nhi. Mã số: T2017-02-95. Năm: 2018. (Jan 7 2019 12:59AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định của nguồn, tải và cấu trúc lưới. Chủ nhiệm: TS. Lê Đình Dương. Thành viên: PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Huỳnh Văn Kỳ; ThS. Phạm Văn Kiên. Mã số: Đ2015-02-114. Năm: 2016. (Jun 4 2016 10:32PM)
[3] Đề tài Khác: Advanced Techniques for Improving the Assessment of Dynamic Rating of Transmission Lines. Chủ nhiệm: Alberto Berizzi. Thành viên: Cristian Bovo, Dinh-Duong Le. Mã số: NA0000. Năm: 2015. (May 23 2015 10:54PM)
[4] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo các trạm biến áp 110 kV. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: Huỳnh Văn Kỳ, Pham Văn Kiên, Lê Đình Dương. Mã số: B2007-ĐN01-10-TĐ. Năm: 2009. (May 23 2015 10:39PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng bài thực hành và kiểm tra vận hành thiết bị phân phối điện năng. Chủ nhiệm: Phạm Văn Kiên. Thành viên: Lê Đình Dương. Mã số: T2006-02-05. Năm: 2006. (May 23 2015 10:45PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Mô phỏng và điều khiển các thiết bị phân phối điện năng. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: Huỳnh Văn Kỳ, Hạ Đình Trúc, Lê Đình Dương. Mã số: B2003-III-17. Năm: 2005. (May 23 2015 10:42PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn