Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,468,828

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn ngành
Ngành: Điện
 2019 Sinh viên ngành điện  Hệ đại học
[2]Hệ thống truyền tải điện đi xa
Ngành: Điện
 2017 Học viên ngành điện  Sau đại học
[3]Vận hành nhà máy thủy điện
Ngành: Điện
 2015 Sinh viên ngành điện  Hệ đại học
[4]An toàn điện
Ngành: Điện
 2006 Sinh viên ngành điện  Hệ đại học
[5]Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Ngành: Điện
 2005 Sinh viên ngành điện  Hệ đại học
[6]Đồ án Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Ngành: Điện
 2005 Sinh viên ngành điện  Hệ đại học
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn