Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,663,029

[1] Giải thưởng Samsung của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam cho sinh viên có thành tích suất sắc. Năm: 2002.
[2] Giải thưởng Samsung của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam cho sinh viên có thành tích suất sắc. Năm: 2003.
[3] Giấy khen về thành tích trong hoạt động Nghiên cứu khoa học của Giám đốc ĐHĐN. Năm: 2008.
[4] Tiến sĩ xuất sắc Đại học Bách khoa Milan, Italy. Năm: 2014.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Năm: 2017.
[8] Bằng khen của Thành phố Đà Nẵng cho hoạt động KH&CN. Năm: 2017.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018. Năm: 2018.
[10] Bằng khen của Thành phố Đà Nẵng cho hoạt động KH&CN. Năm: 2018.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 2018. Năm: 2019.
[12] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019. Năm: 2019.
[13] Bằng khen của Thành phố Đà Nẵng cho Bài báo khoa học xuất sắc được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn