Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,110,523

 Thiết kế chế tạo hệ thống điều hướng pin năng lượng mặt trời
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Phát, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Tấn Hiển, Lê Đình Dương, Nguyễn Quốc Tuyến
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm học 2017 – 2018; Số: 0;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn