Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,605,266

 Mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa trên phương pháp xử lý dữ liệu nhóm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Đình Dương*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 7, 2019;Từ->đến trang: 5;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dự báo phụ tải là một trong những lĩnh vực rất được quan tâm bởi các nhà nghiên cứu cũng như các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện. Dự báo phụ tải quyết định kế hoạch vận hành, kế hoạch sản xuất và hướng đầu tư phát triển trong tương lai. Dự báo phụ tải ngắn hạn đóng một vai trò rất quan trọng để vận hành hiệu quả và tin cậy hệ thống điện. Do đó, việc tìm một phương pháp dự báo phụ tải có được độ chính xác cao luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ các đơn vị trong ngành điện. Trong bài báo này, phương pháp xử lý dữ liệu nhóm được đề xuất áp dụng để dự báo phụ tải điện ngày tới. Kết quả được so sánh với các phương pháp phổ biến khác để chứng tỏ tính chính xác và linh hoạt của phương pháp được đề xuất.
ABSTRACT
Load forecasting is one of the areas of great interest by researchers as well as power management and operation units. Load forecast determines the operating plan, production plan and future development investment direction. Short-term load forecasting plays a significant role in efficient and reliable operation of power systems. Therefore, finding a load forecasting method of high accuracy always receives great attention from power units. In this paper, Group Method of Data Handling (GMDH) is proposed to apply in forecasting day-ahead electrical load. The results obtained are compared with those with other popular methods to demonstrate the accuracy and flexibility of the proposed method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn