Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,602,693

 Phương pháp dự báo vận tốc gió cho các nhà máy điện gió có xét đến mối tương quan về không gian và thời gian
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Đình Dương*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 8, 2019;Từ->đến trang: 11;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, nguồn năng lượng gió ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu cũng như các đơn vị khai thác và sử dụng năng lượng gió vì những lợi ích to lớn mang lại từ nguồn năng lượng này đặc biệt là vấn đề về môi trường. Tuy nhiên, để khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng gió thì một trong những lĩnh vực quan trọng đó là dự báo. Việc dự báo chính xác vận tốc và công suất phát cho các nhà máy điện gió là rất quan trọng. Thông tin mang lại từ dự báo không những phục vụ cho việc tính toán và phát điện của bản thân các nhà máy mà còn phục vụ cho các đơn vị quản lý vận hành lưới điện mà ở đó nhà máy điện gió được kết nối vào. Bài báo trình bày phương pháp dự báo có xét đến mối tương quan về không gian và thời gian. Phương pháp đề xuất phù hợp để dự báo vận tốc gió đồng thời cho các nhà máy điện gió có quan hệ tương quan.
ABSTRACT
Today, wind energy sources are increasingly attracting researchers as well as companies that exploit and use wind energy because of great benefits from this energy source, especially for environmental benefits. However, in order to effectively exploit and use wind energy, one of the important areas is forecasting. It is essential to accurately forecast wind speed and power output of wind farms. The information provided by the forecast not only serves the calculating and generating power of the plant itself, but also serves the operator of the grid where the wind power plant is connected. This paper presents a forecasting methodology considering spatial and temporal correlations. The proposed approach is suitable for simultaneously forecasting correlated wind speed of multiple wind power plants.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn