Lê Hà Như Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 32354 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Hà Như Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  19/04/1988
Nơi sinh: TP Đà Nẵng
Quê quán Điện Tiến - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng công tác Sinh viên; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kế toán - Tài chính; Tại: Đại học Southampton - Vương quốc Anh
Dạy CN: Kinh tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Phòng Công tác sinh viên, Trường CĐ Công nghệ Thông tin
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn trí tuệ và các kết quả tài chính của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: ThS. Lê Hà Như Thảo. Mã số: 2014-07-11. Năm: 2014. (Jun 19 2015 8:56AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bàn luận về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp . Tác giả: ThS. Lê Hà Như Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 12. Trang: 113-116. Năm 2015. (Jul 5 2016 2:46PM)
[2]Bài báo: Bàn luận về phương pháp đo lường vốn trí tuệ và hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ. Tác giả: ThS. Lê Hà Như Thảo
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và công nghệ. Số: 58. Trang: 15-20. Năm 2014. (Jun 19 2015 9:00AM)
[3]Bài báo: Bàn luận về tác động của công nghệ thông tin đến quy mô hoạt động và quyền ra quyết định trong doanh nghiệp. Tác giả: ThS. Lê Hà Như Thảo
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và công nghệ. Số: 58. Trang: 30-37. Năm 2014. (Jun 19 2015 9:03AM)
[4]Bài báo: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12(73)/2013. Trang: 103-110. Năm 2013. (Jun 19 2015 9:27AM)
[5]Bài báo: Tổng quan về lý thuyết kế toán thực chứng. Tác giả: Lê Hà Như Thảo. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1- CĐCNTT. Trang: 20-28. Năm 2012. (Oct 17 2014 12:09PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 19 2015 9:18AM)(Jun 19 2015 9:22AM)
[1]Bài giảng Học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc, Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2013.
[2]Bài giảng Học phần Nguyên lý kế toán  Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo, Trương Hoàng Tú Nhi, Nguyễn Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Hương Mai. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2012.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2015.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng anh chuyên ngành Kế toán
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên hệ cao đẳng  Trường CĐ Công nghệ Thông tin
[2]Kỹ năng làm việc nhóm
Ngành: Kế toán
 2015 Sinh viên  Trường CĐ Công nghệ Thông tin
[3]Kế toán tài chính doanh nghiệp
Ngành: Kế toán
 2011 Cao đẳng  Trường CĐ Công nghệ Thông tin
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn