Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,264,962

 
Nghiên cứu hiệu quả cắt giảm lũ hạ du của hệ thống hồ chứa thủy điện trên sông BA
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cao Đình Huy1, Lê Hùng2
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học thủy lợi và Môi trường - Đại học thủy lợi Hà Nội
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 48;Từ->đến trang: 19 - 25;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hàng năm lưu vực sông Ba cũng như các lưu vực khác của miền trung luôn chịu ảnh hưởng nặng nền từ thiên tai do bão lũ gây ra. Từ sau khi các hồ chứa trên hệ thống sông Ba đi vào vận hành thì vấn đề ngập lụt càng trở nên nghiêm trọng hơn. Phần lớn các hồ chứa miền trung trong chờ vào có lũ mới đầy hồ, nên thường tích nước đây hồ rồi mới bắt đầu xả, khi hồ đầy thì lúc đó lưu lượng đến hồ lớn, nên để đảm bảo an toàn công trình các hồ chứa thường xả đột ngột, làm cho người dân vùng hạ du trở tay không kịp. Trong nghiên cứu này chúng tôi sẽ đánh giá mức độ cắt giảm lũ của các hồ chứa đến ngập lụt vùng Hạ du khi vận hành theo quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba đã được Thủ tướng phê duyệt tại QĐ số 1077/QĐ-TTg.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
Every year, in Ba river basins as well as other basin in the Central of Vietnam are always affected much by diaster as heavy flooding. Since the appearance of reservoir system in the river, the flooding problem becomes more and more serious. Almost reservoir operate with the process that they filled up the lake and discharge after reaching the maximus level, then for reservoir safety it leads to the sudden discharge and causes big trouble to downstream’s people. In this study we will assess the ability of flood cutting down of the reservoirs system to the downstream when operating in the process for multi-reservoir on the Ba river system approved by the Prime Minister in Decision No. 1077/QD -TTg
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn