Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,246

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Thanh Liêm
Đề tài: Mô phỏng ngập lụt hạ lưu sông Kône - Hà Thanh khi xét đến điều tiết hồ Định Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[2]Lê Văn Hóa
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thủy văn để tính toán dòng chảy lũ về hồ chứa sông Hinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Nguyễn Như Bính
Đề tài: Đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Tam Kỳ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[4]Lê Đình Lễ
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[5]Nguyễn Văn Lưu
Đề tài: Mô phỏng ngập lụt hạ lưu sông Ba khi xét đến tác động của BĐKH và NBD

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[6]Cao Đình Huy
Đề tài: Xây dựng mô hình toán vận hành hệ thống hồ chứa đa mục tiêu thời kỳ mùa kiệt cho lưu vực sông Ba
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2018

[7]Phùng Hồng Long
Đề tài: Nghiên cứu dự báo dòng chảy đến hồ chứa lưu vực VGTB trong mùa kiệt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[8]Hồ Nguyễn Quốc Dũng
Đề tài:

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH

GIAO THÔNG ĐẾN NGẬP LỤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[9]Thái Quốc Phong
Đề tài:

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC SÔNG CU ĐÊ – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, PHỤC VỤ QUY HOẠCH CẤP NƯỚC SINH HOẠT

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[10]Nguyễn Đức Huy
Đề tài: Nghiên cứu khả năng tháo lũ hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ khi cập nhật dùng chảy lũ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[11]Vũ Ngọc Anh
Đề tài: Đánh giá điện năng khi cập nhật dòng chảy đến hồ Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[12]Nguyễn Nhật Dương
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mực nước biển dâng đến xâm nhập mặn hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[13]Cao Đình Huy
Đề tài:

Đánh giá ảnh hưởng ngập lụt vùng hạ lưu sông Ba khi hệ thống công trình thủy điện thượng nguồn đi vào vận hành

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[14]Hồ Hoàn Kiếm
Đề tài: Tính toán dòng chảy lũ và đề xuất phương án điều tiết vận hành hợp lý hồ chứa thủy điện A Lưới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[15] Nguyễn Phương Nam
Đề tài:

Ứng dụng mô hình thủy văn MIKE NAM dự báo dòng chảy lũ về hồ chứa thủy điện Krông Hnăng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[16]Lâm Quang Khánh
Đề tài: Ứng dụng phần mềm MIKE 21 mô phỏng ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[17]Nguyễn Hữu Hợp
Đề tài: Áp dụng mô hình toán thủy văn dự báo lũ sông Vệ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[18]Giáp Thị Tú Ngọc
Đề tài: Xây dựng biều đồ điều phối tối ưu Hồ chứa thủy điện KRÔNG H’NĂNG khi xét đến vận hành thị trường điện cạnh tranh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[19]Nguyễn Thanh Lâm
Đề tài:

Xây dựng quy trình vận hành điều tiết tối ưu hồ chứa thủy điện ĐakMi 4A, khi xét đến lưu lượng trả về lòng sông cũ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn