Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mô hình hóa hệ thống tài nguyên nước
Ngành: Thuỷ lợi
 2015 Cao học Xây dựng Công trình thủy  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Điều tiết dòng chảy cho hệ thống hồ chứa
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Cao học Xây dựng Công trình thủy  Trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn