Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,525

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Vifotec)

 Kỹ thuật

 2013

 

 Bộ Khoa học Công Nghệ và Liên hiêp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
[2] Giải ba Sáng tạo Kỹ thuật Đà Nẵng

 Kỹ thuật

 2012

 

 Thành phó Đà Nẵng

viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
[3] Bằng Lao động sáng tạo

 Kỹ thuật

 2010

 91/QD-TLD

 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn