Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,271

[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình cầu, đường giao thông đến tình hình ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga, Hoàng Thành Hòa. Mã số: 2016. Năm: 2018. (Nov 3 2017 2:31PM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu dự báo xu thuế biến đổi chất lượng nước cho hệ thống sông Thành phố Đà Nẵng dưới tác động của hoạt động phát triển KTXH. Chủ nhiệm: Hoàng Hải. Thành viên: Lê Hùng, Tô thúy Nga, Nguyễn Dương Quang Chánh, Dương Gia Đức .... Mã số: B2017, DNA-10. Năm: 2018. (Nov 4 2017 10:39AM)
[3] Đề tài Khác: Lập phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du hồ chứa thủy điện Đak Mi 4a. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: HĐKT/CT-2017. Năm: 2018. (Nov 3 2017 2:17PM)
[4] Đề tài Khác: Tính toán thủy lực thủy văn sông Cu Đê - Khu vực Ghềnh Nam Ô. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: CP5A/2017/HD-TTGDN. Năm: 2017. (Nov 4 2017 8:46AM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do hạn hán - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 2017_DN. Năm: 2017. (Nov 4 2017 8:52AM)
[6] Đề tài Khác: Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do Xâm nhập mặn - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Mã số: 2017_DN. Năm: 2017. (Nov 4 2017 8:52AM)
[7] Đề tài Khác: " Nghiên cứu ảnh hưởng dòng chảy, xâm nhập mặn khi xây dựng hệ thống công trình cố ngăn mặn Cầu Đỏ". Chủ nhiệm: TS. Tô Thúy Nga, TS. Lê Hùng. Mã số: 01. Năm: 2017. (Apr 7 2017 6:18PM)
[8] Đề tài Khác: Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do lũ lụt - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Mã số: 2017_2018. Năm: 2017. (Nov 4 2017 8:50AM)
[9] Đề tài Khác: Tính toán thủy văn thủy lực hạ lưu đập Hòa Liên sông Cu Đê (DTM). Chủ nhiệm: Lê Hùng. Mã số: 2017_DN. Năm: 2017. (Nov 4 2017 8:55AM)
[10] Đề tài Khác: Mô phỏng ngập lụt Quy hoạch khu đô thị ven sông Vĩnh Điện - Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 75/2017/HĐTV. Năm: 2017. (Nov 3 2017 2:17PM)
[11] Đề tài Khác: Quy hoạch tài nguyên nước mặt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (Phần tính toán mô phỏng mô hình). Chủ nhiệm: Trung tâm tư vấn và xây dựng. Mã số: 2017. Năm: 2017. (Nov 4 2017 10:38AM)
[12] Đề tài Khác: Tính toán thủy lực hạn chế nước dềnh vùng lòng hồ thủy điện A Lưới. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 61/2017/TV-AL. Năm: 2017. (Nov 3 2017 2:09PM)
[13] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận hành các công trình thủy điện ở thượng nguồn đến việc cấp nước của nhà máy nước Cầu Đỏ trong điều kiện BĐKH, NBD và phát triển kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng - Đề xuất các giải pháp phù hợp. Chủ nhiệm: TS. Lê Hùng. Thành viên: TS. Tô Thúy Nga, GS. Nguyễn Thế Hùng, NCS. Cao Đình Huy, ThS. Nguyễn D.Q. Chánh, KS Nguyễn Quang Bình. Mã số: TP. Năm: 2017. (Nov 11 2015 8:49AM)
[14] Đề tài Khác: Lập phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du Đăk Yên. Chủ nhiệm: KS.Thái Ngọc Vinh. Thành viên: Chủ trì tính toán: Lê Hùng. Mã số: 01. Năm: 2016. (Apr 7 2017 6:43PM)
[15] Đề tài Khác: Lập phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ lưu hồ chứa IA Bang Thượng. Chủ nhiệm: KS.Thái Ngọc Vinh. Thành viên: Chủ trình tính toán. Mã số: 02. Năm: 2016. (Apr 7 2017 6:45PM)
[16] Đề tài cấp Thành phố: Bản đồ vùng ngập hạ du sông Ba. Chủ nhiệm: Trung tâm tư vấn và Kiểm định An toàn Đập. Thành viên: ThS. Trần Ngọc Tuấn, TS. Lê Hùng, KS. Lương Quang Phụng v.v.. Mã số: PHU YEN. Năm: 2013. (Jan 8 2014 2:08PM)
[17] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, tính toán dòng chảy đến hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn, phục vụ điều tiết nguồn nước hạ lưu. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga. Thành viên: TS. Lê Hùng. Mã số: No. Năm: 2013. (Jan 8 2014 2:35PM)
[18] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng mô hình thủy văn – thủy lực cho quá trình phát triển quy hoạch đô thị tại thành phố Đà Nẵng (Phần: Mô hình thủy văn thủy lực Vu Gia - Thu Bồn). Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Thành viên: Lê Hùng, Tô Thúy Nga, Trần Văn Quang v.v.. Mã số: TTBVMT-DHDN. Năm: 2012. (Aug 16 2012 12:52PM)
[19] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình toán trong vận hành điều tiết tối ưu hệ thống hồ chứa nước bậc thang với mục đích phát điện. Chủ nhiệm: LÊ HÙNG. Thành viên: . Mã số: T2010-02-89. Năm: 2010. (Mar 25 2011 11:47AM)
[20] Đề tài Khác: Phần mềm tính toán điều tiết tối ưu hồ chứa thủy điện Krông H’năng. Chủ nhiệm: Lê Hùng. Thành viên: . Mã số: Áp dụng vào sản xuất. Năm: 2010. (May 15 2011 8:51AM)
[21] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng thuật toán di truyền và quy hoạch động xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa với dòng chảy đến được mô phỏng theo phương pháp Monte Carlo. Chủ nhiệm: LÊ HÙNG. Thành viên: Tô Thúy Nga, Lê Văn Thảo. Mã số: SĐH09-02-02-NCS. Năm: 2009. (Mar 25 2011 11:49AM)
[22] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xác định kích thước trục tiêu song Thoa nhằm tiêu úng vùng trững ven song Thoa trong thời vụ sản xuất nông nghiệp. Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Hùng. Thành viên: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: B2008-ĐN02-36. Năm: 2009. (Mar 25 2011 11:44AM)
[23] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình tính vận hành điều tiết tối ưu hồ chứa với mục đích phát điện. Chủ nhiệm: LÊ HÙNG. Mã số: T2008-02-55. Năm: 2008. (Mar 25 2011 11:41AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn