Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,308

 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả cắt lũ hạ du của hệ thống hồ Vu Gia Thu Bồn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TO Thuy Nga; LE Hung
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2015; Số: 1;Từ->đến trang: 290-295;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
In 2014, the government issued the operational procedures for multi-reservoir, aims to cut down flood in the downstream area. In this study, the effect of reducing flood by reservoir system following operating procedures will be assessed as well as evaluating the electricity loss and the risk of low water level reservoir dry season.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn