Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,180

 Nghiên cứu đánh giá xâm nhập mặn hạ lưu sông Vu Gia Thu Bồn khi xét đến ảnh hưởng quá trình vận hành hồ DakMi 4 và Biến đổi khí hậu và nước biển dâng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: LE Hung, TO Thuy Nga, NGUYEN D. Q. Chanh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2015; Số: 1;Từ->đến trang: 284-289;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
There have been big changes in flow on the Vu Gia - Thu Bon river since operations of hydroelectric reservoirs. The operation of DakMi 4 Hydro-power since 2011 has lead to flow diversion from Vu Gia river into Thu Bon river and affected the flow regime in Vu Gia river downstream. This study evaluated the regime of low-stream flow and assessed low-stream flows at the Vu Gia - Thu Bon downstream under the scenarios of flow discharge of the DakMi 4 hydro reservoir, as well as in the context of considering the climate change, water rising. The assesment results will help to propose adaptive interventions for in the downstream area.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn