Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,673

 Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu sông ba phục vụ công tác phòng chống lụt bão tỉnh phú yên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hùng1 – Tô Thúy Nga1, Trần Ngọc Tuấn2, Lương Quang Phụng2, Trần Ngọc Hoành2;
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội thảo Công nghệ xây dựng tiên tiến hương đến phát triển bền vững - trường Đại học Bách khoa; Số: 1;Từ->đến trang: 118-121;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lũ lụt luôn là hiểm họa đối với tính mạng và đời sống của nhân dân, nó càng phức tạp hơn khi thượng nguồn có thêm các nhà máy thủy điện. Chính vì vậy mà tất cả các hồ chứa đều phải xây dựng các phương án đối phó khi lũ lụt xảy ra. Việc xây dựng bản đồ ngập lụt phía hạ lưu hồ chứa là một nhiệm vụ trong quy định của nhà nước. Để góp phần trong công tác phòng chống và ứng phó với lũ lụt trong nghiên cứu này chúng tôi trình bày một cách tiếp cận xây dựng bản đồ ngập lụt áp dụng trong thực tế lưu vực sông Ba đã được tỉnh Phú Yên phê duyệt áp dụng vào thực tế
ABSTRACT
Floods always cause threats to the lives and livelihood of the people, it is even more complicated with hydroelectric plants in the upstream. Therefore, all the reservoirs are required to prepare the plans for flooding situation. The flooding map of reservoir downstream is a duty of the government's regulations. In this research,an approach of making flooding maps of Ba river basin has been developed and approved in order to contributing the prevention of and response to flooding in Phu Yen province.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn