Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,559,088

 
Nghiên cứu ảnh hưởng của công trình giao thông đến ngập lụt Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng
Nơi đăng: Hội thảo Công nghệ xây dựng tiên tiến hương đến phát triển bền vững - trường Đại học Bách khoa
marriage affairs open i want an affair
; Số: 1;Từ->đến trang: 136-139;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng thì thành phố đã xây dựng khá nhiều các khu đô thị, công trình giao thông. Cụ thể hàng loạt các cầu bắc qua sông Hàn, Cẩm Lệ và hơn nữa là hệ thống đường giao thông đã được xây dựng. Các con đường này đã giúp cho đi lại thuận tiện giữa các vùng tuy nhiên mặt trái của nó là cản trở dòng chảy thoát lũ làm tăng thêm hiểm họa cho nhân dân trong vùng. Trong nghiên cứu này chúng tôi đánh giá ảnh hưởng của các con đường ADB và đường Vành Đai – Hòa Phước –Hòa Khương đến khả năng thoát lũ như thế nào nhằm xây dựng cơ sở để phục vụ công tác phòng chống lũ lụt hiệu quả hơn
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
In order to develop socio-economic matters in Danang city, a lot of residential areas and traffic construction have been built recently. Specifically, a series of bridges over the Han River, Cam Le river and road system have been established. These road helped in traveling between the regions but its downside is hindering drainage flow as well as danger to people in this area. In this study, the effects of ADB road and Hoa Phuoc- Hoa Khuong in flooding drainage is assessed and provide data for flood protection with high efficient.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn