Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phần mềm tính toán điều tiết tối ưu hồ chứa thủy điện Krông H’năng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Lê Hùng; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: Áp dụng vào sản xuất ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn