Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng mô hình thủy văn – thủy lực cho quá trình phát triển quy hoạch đô thị tại thành phố Đà Nẵng (Phần: Mô hình thủy văn thủy lực Vu Gia - Thu Bồn)
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Trần Văn Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Lê Hùng, Tô Thúy Nga, Trần Văn Quang v.v.
marriage affairs open i want an affair
Số: TTBVMT-DHDN ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kỹ thuật
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn