Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,170,697

 Thái độ của Nhà Nguyễn đối với tôn giáo phương Tây thế kỷ XIX
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quốc tế " Nho học Đông Á đối diện với văn minh phương Tây giai đoạn đầu; Số: 9;Từ->đến trang: 9-17;Năm: 2019
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn