Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,789

 Hội thảo Khoa học Quốc gia, Những thách thức trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường Đại học, Cao đẳng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 - Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia " Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGƯT, PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Nguyễn Thị Thu Hương
Nơi đăng: Nhà xuất bản Lao động xã hội; Số: 10/2019;Từ->đến trang: 35 - 45;Năm: 2019
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn