Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,658

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của chủ nghĩa thực dân
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hữu Ái
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Trong cuốn " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế, Đài phát thanh, truyền hình Thừa Thiên Huế, Huế, ; Số: ;Từ->đến trang: 71;Năm: 2009
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn