Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,489

 Xu hướng hội nhập giáo dục đại học trên thế giới và vấn đề đặt ra cho giáo dục đại học Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Hà, Lê Hữu Ái
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo - tọa đàm khoa học Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu CNH,HĐH và hội nhập quốc tế Đại học Huế Đ; Số: 12/2011;Từ->đến trang: 21-24;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn