Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xu hướng đào tạo đại học gắn nhu cầu của xã hội ở nươc ta hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hòa
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc tế lần 3 "Giáo dục Đài Loan và Việt Nam" do Đại học KHXH&NV (ĐHQG Tp Hồ Chí Minh) và Đại học Chinan - Đài Loan tổ chức); Số: Tháng 01/2013;Từ->đến trang: 416-423;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giáo dục đại học cần hướng tới nhu cầu xã hội là quan điểm cơ bản của hệ thống giáo dục đại học ở nước ta hiện nay. Sau khi chỉ ra những nghịch lý cơ bản trong hệ thống giáo dục đào tạo ở Việt Nam và các hệ lụy của nó đối với xu hướng đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội. Trên cơ đó, bài báo xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của đào tạo đại học, đó là: Xây dựng triết lý giáo dục; thiết kế chương trình đào tạo ngành học phải gắn với các nhu cầu của xã hội, trú trọng yếu tố thực tế và hiệu quả cho sinh viên thực tập; định hướng nghề nghiệp một cách chính xác, rõ ràng cho người học; cần giáo dục đạo đức, nhất là đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Higher education should be directed to the needs of society that is the basic point of the higher education system in our country today. After pointing out the fundamental paradox in the education and training system in Vietnam and its implications for training trends associated with social needs. Based on the above mentioned information, this research paper targets to build solutions to enhance the quality of higher education, which basically deals about the: Develop educational philosophy; design programs of study must be linked to the needs of society; except in the actual factors and effective for students to practice; career oriented correctly and clearly to learners; need moral education, especially professional ethics to students.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn