Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='lmhiep' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Lê Minh Hiệp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,195,841

 
Mục này được 7180 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Minh Hiệp
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/05/1980
Nơi sinh: Hà Nam
Quê quán Hà Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Pháp; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Phòng KT & ĐBCLGD; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: Quản lý giáo dục
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Ngoại ngữ
Điện thoại: 05113.699.322; Mobile: 0914444158
Email: minhhiepcfl@gmail.com; lmhiep@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 01/2010 - 11/3/2015 Chuyên viên Phòng CTSV Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
12/3/2015 - 17/3/2016 Chuyên viên Phòng Thanh Tra - Pháp chế Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
18/3/2016 đến nay Chuyên viên phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn Tiếng Anh tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Minh Hiệp. Mã số: 60.14.01.14. Năm: 2015. (Feb 2 2015 9:49AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Biện pháp quản lý sinh viên ngoại trú Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Minh Hiệp. Thành viên: . Mã số: T2013-05-13. Năm: 2013. (Mar 22 2014 9:25AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số biện pháp quản lý phát triển chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tiếp cận chuẩn đảm bảo chất lượng của AUN-QA. Tác giả: Lê Minh Hiệp. Tạp chí Giáo dục. Số: đặc biệt kì 1 tháng 7/2016. Trang: 60-62. Năm 2016. (Sep 7 2016 4:17PM)
[2]Bài báo: Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Minh Hiệp. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 131. Trang: 93-96. Năm 2016. (Jun 19 2017 10:20PM)
[3]Bài báo: Phát triển chương trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Minh Hiệp*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(95).2015. Trang: 15. Năm 2015. (Jan 15 2016 4:08PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Developing Curriculum of Bachelor at University of Foreign Language Studies in Vietnam. Authors: Le Minh Hiep. International Journal of Science and Research. No: Vol. 5 Issue 6. Pages: 2605-2609. Year 2016. (Aug 9 2016 2:30PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 4775/QĐKT. Năm: 2013.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 5077/QĐKT. Năm: 2016.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 2728/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn