Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,128,884

  A STUDY OF THE ADSORPTION CHARACTERISTICS OF COBALT AND CAESIUM FROM A SOLUTION BY USING VIETNAMESE BENTONITE
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  LE PHUOC CUONG, PHAM HOANG GIANG, BUI DANG HANH, AND GERGŐ BÁTOR
Nơi đăng: HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRY AND CHEMISTRY; Số: Vol. 43(2);Từ->đến trang: pp. 79–83;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
The radioactive waste produced from the construction of a nuclear power plant is a controversial topic. The resulting radioactive waste contains 60Co and 137Cs isotopes that are the most difficult to remove. Bentonite is widely used as an adsorbent for heavy metals. An important factor is the safe operation of waste management at a nuclear power plant to be built in Vietnam. Therefore, a method of degrading complexes of radionuclides and the adsorption of radionuclides onto Vietnamese Bentonite was implemented in this study. In current literature, UV radiation and heating with oxidising substances are used in general for degrading complexes of radionuclides. The experimental results for the adsorption of Co(II) and Cs+ onto VNB suggest that VNB can be used in the future for large-scale liquid waste treatment due to its low cost, high efficiency, and environmentally friendliness.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn