Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Biochemistry (Hóa sinh)
Ngành: Hoá học
 2013 Sinh viên đại học  Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh (VNUK)
[2]Quản lý rủi ro độc chất
Ngành: Khoa học môi trường
 2013 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
[3]Sức khỏe môi trường
Ngành: Y học
 2012 Sinh viên đại học  Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
[4]Độc học môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2012 Sinh viên năm thứ 3  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Hoá học môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2012 Sinh viên năm 3, học viên cao học  Đại học Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn