Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] First place in the national competition “Lobachevski” of The Republic of Tatarstan, Russia in the field of Green Chemistry (supercritical fluid technology), Kazan, April 2011

 Khoa học công nghệ

 2011

 

 Kazan, Russia

coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
[2] Pride of Rectorate board of Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia (2009, 2011).

 Khoa học công nghệ

 2011

 2

 Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
[3] Second place for the best presenters in University scientific – practical conference of foreign student, master, and post-graduate students, Tomsk, April 2008.

 Y - Dược

 2008

 

 Tomsk, Russia

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn