Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Thị Thanh Trang
Đề tài: Đánh giá khả năng phát thải khí nhà kính và ứng dụng mô hình hồi quy xây dựng phương trình dự báo lượng phát thải khí CO2 và CH4 trên hồ thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

 2018

 2018

[2]Trần Thị Mỹ Hạnh
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp bảo vệ sức khoẻ môi trường tại khu vực xung quanh khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

 2016

 2017

[3]Lê Đức Anh
Đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường xung quanh các cụm công nghiệp huyện Đại Lộc và đề xuất giải pháp quản lý sức khoẻ môi trường

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

 2017

 2017

[4]Nguyễn Thị Thanh Trà
Đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực khu công nghiệp dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang-Đà Nẵng và đề xuất biện pháp quản lý sức khoẻ môi trường

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[5]Tôn Nữ Trà Mi
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh khu công nghiệp Hoà Khánh-Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[6]Nguyễn Văn Ngọc Duy
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn tại Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[7]Nguyễn Thành Trung
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp lọc từ tính để tách kim loại nặng trong nước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[8]Võ Thị Nho
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý chất thải rắn nông nghiệp phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội tại huyện Lệ Thuỷ-Tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[9]Nguyễn Thị Trúc
Đề tài: Đánh giá tình hình ô nhiễm nitrat và kim loại nặng trong đất và rau tại xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp kiểm soát

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn