Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2012-2013. Năm: 2013.
[2] Khen thưởng của Bộ trưởng Bộ GDĐT về kết quả nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2009-2012. Số: 1563/QĐ-BGDĐT. Năm: 2013.
[3] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2013-2014. Năm: 2014.
[4] Giải A giải thưởng KHCN tiềm năng năm 2014. Năm: 2014.
[5] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2014-2015. Năm: 2015.
[6] Khen thưởng tại Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam năm 2015, Hà Nội. Năm: 2015.
[7] Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc, Hà nội. Số: 450 QĐ/TWĐTN-VP. Năm: 2016.
[8] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2015-2016. Năm: 2016.
[9] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2016. Năm: 2016.
[10] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[11] Giải thưởng Lý Tự Trọng. Năm: 2017.
[12] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà nẵng. Năm: 2017.
[13] Chiến sỹ thi đua cơ sở 2018. Năm: 2018.
[14] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT 2018. Năm: 2018.
[15] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm học 2018-2019. Năm: 2019.
[16] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019, năm 2020. Năm: 2019, 2020.
[17] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà nẵng. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn