Lê Phước Cường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,111,931

 
Mục này được 25520 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Phước Cường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  14/06/1988
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Sinh học công nghiệp; Kinh tế quản trị doanh nghiệp; Tại: Trường Đại học nghiên cứu quốc gia Kazan, Liên Bang Nga
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Khoa học Môi trường; Tại: Liên Bang Nga
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2019
Dạy CN: Khoa học môi trường; Hoá học môi trường; Độc học, sức khoẻ môi trường; Hoá sinh
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu Địa hoá học môi trường (Geochemistry) và các hướng xử lý chất hữu cơ tồn lưu trong môi trường nước (organic compounds on surface water)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường- Tr. Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 + 2004-2009: Sinh viên và Cao học tại Trường Đại học nghiên cứu quốc gia Kazan, Liên Bang Nga;
+ 2009-2012: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học nghiên cứu quốc gia Kazan, Liên Bang Nga;
+ Từ 12/2015 đến tháng 02/2017: Giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;
+ Từ 03/2017 đến 05/2020: Phó giám đốc, Giám đốc TTHLTT, ĐHBK, ĐHĐN;
+ Từ 01/08/2012 đến 31/01/2020: Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng;
+ Từ 01/02/2020 đến 25/5/2020: Giáng viên chính Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng;
+ Từ 26/5/2020 đến nay: Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Sức khỏe môi trường địa chất: Hiện trạng và giải pháp cải thiện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Mã số: B2018-ĐN02-39. Năm: 2020. (Aug 16 2018 11:58AM)
[2] Đề tài Khác: Assessment of environmental health impact on human living in industrial zone: case study in Danang city, Vietnam. Chủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Mã số: GSGES-2018-1. Năm: 2019. (Aug 16 2018 11:59AM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng gây độc tế bào ung thư máu của các một số thực vật thuộc chi Erythrophleum ở Quảng Nam (Nafosted). Chủ nhiệm: TS. Trần Mạnh Hùng. Thành viên: ThS.Nguyễn Thị Thuỳ Dương (Kỹ thuật viên); ThS.Lê Mạnh Linh (KTV); ThS.Đoàn Minh Thu (KTV); TS. Lê Phước Cường (Thành viên nghiên cứu chủ chốt); TS. Phạm Thanh Huyền (TVNCCC); TS. Giang Thị Kim Liên (TKKH). Mã số: KHTN-2017. Năm: 2019. (Jan 2 2018 8:16PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Research on the cultivation process of edible mushrooms from waste cotton of textile factories. Chủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Thành viên: Nguyen Thi Thuy Duong, Do Duc Hoa, Nguyen Thi Thieu Van. Mã số: T2017-02-106. Năm: 2018. (Dec 18 2017 10:32PM)
[5] Đề tài Khác: Survey on displacement of toxic pollutants in geological environment of industrial zone in Danang city, Vietnam via 2D electrical resistivity tomography (ERT)” . Chủ nhiệm: Le Phuoc Cuong. Thành viên: Nguyen The Nghia, Luong Van Tho, Shuhei Tanaka. Mã số: GSGES-Kyoto. Năm: 2016. (Dec 21 2015 3:13PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quá trình tích luỹ độc chất môi trường trong cộng đồng dân cư tại các khu công nghiệp miền Trung-Tây Nguyên và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường. Chủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Thành viên: TS. Lê Thị Xuân Thuỳ, ThS. Lương Văn Thọ, TS. Hoàng Hải, TS. Phạm Thị Kim Thoa. Mã số: B2014-01-16. Năm: 2015. (May 6 2014 10:55PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sự tích lũy độc chất môi trường bằng phương pháp phân tích tóc người trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS.Lê Phước Cường. Thành viên: . Mã số: Đ2013-02-51. Năm: 2013. (Jul 28 2013 6:32PM)
[8] Đề tài Khác: Nghiên cứu xử lý nước và thu hồi kim loại nặng tại hồ Nam Sân Bay, thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp tuyển nổi sử dụng γ -poly glutamic axit. Chủ nhiệm: TS.Lê Thị Xuân Thùy. Thành viên: TS.Lê Phước Cường. Mã số: STF-2013-01. Năm: 2013. (Jul 28 2013 6:34PM)
[9] Đề tài cấp Nhà nước: Tách chiết các chất hữu cơ, vô cơ bằng công nghệ chất lỏng CO2 siêu tới hạn. Chủ nhiệm: GS.TSKH.Evgenev Micheal. Thành viên: TS.Le Phuoc Cuong, PGS.Evgeneva Irina, GS.Gumerov Farid. Mã số: РФФИ-442-ФМ-2009. Năm: 2011. (Jul 28 2013 6:30PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hoạt tính kháng viêm của 5 hợp chất cassaine diterpenoids từ lá cây lim xanh ERYTHROPHLEUM FORDII. Tác giả: Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thùy Dương, Đoàn Minh Thu, Lê Phước Cường, Giang Thị Kim Liên. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol.18, No.8. Trang: 13-17. Năm 2020. (Oct 20 2020 10:07AM)
[2]Bài báo: HIỆN TRẠNG NƯỚC NGẦM TẠI KHU VỰC RANH GIỚI GIỮA TRỤC ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HỒ NGHINH, QUẬN SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG . Tác giả: TS. Lê Phước Cường*; TS. Phan Bảo An; Lương Văn Thọ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Năm 2020. (Apr 21 2020 2:54PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu địa hoá học của nước ngầm tại thành phố Đà nẵng, Đà lạt và tỉnh Đồng nai. Tác giả: TS. Lê Phước Cường*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 21. Năm 2019. (May 9 2019 10:07AM)
[4]Bài báo: KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 2D-3D, NGHIÊN CỨU CỤ THỂ TẠI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG. Tác giả: TS. Lê Phước Cường*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 11. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu phân tích và dự báo lượng phát thải khí CO2 và CH4 trên hồ thủy điện Sông Bung 4, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Trần Thị Thanh Trang, Lê Phước Cường. Journal of Science and Technology (JST-UD). Số: 11 (132). Trang: 171-175. Năm 2018. (Nov 12 2018 9:25AM)
[6]Bài báo: Bước đầu nghiên cứu hoạt tính gây độc tế bào ung thư tụy của Lanostan Triterpenoid từ lá cây na rừng. Tác giả: Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Hải Đăng, Trần Phương Thảo, Trần Phi Long, Jeong Hyung Lee, Lê Phước Cường, Phạm Thanh Huyền, Phương Thiện Thương. Tạp chí Dược liệu. Số: Tập 23, số 4/2018. Trang: 210 - 216. Năm 2018. (Aug 21 2018 9:03AM)
[7]Bài báo: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP TUYỂN NỔI ĐỂ THU HỒI KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC THẢI. Tác giả: TS. Lê Phước Cường*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 90. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
[8]Bài báo: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM. Tác giả: TS. Lê Phước Cường*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 12. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
[9]Bài báo: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG BÔNG VỤN THẢI ĐỂ TRỒNG NẤM ĂN VÀ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ. Tác giả: TS. Lê Phước Cường*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 1. Trang: 29. Năm 2017. (Oct 16 2017 4:42PM)
[10]Bài báo: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TẠI KHU VỰC HỒ NAM SÂN BAY, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lê Thị Xuân Thùy; Lê Phước Cường; Nguyễn Ngọc Huy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 141. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[11]Bài báo: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC XUNG QUANH KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH - ĐÀ NẴNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. Tác giả: Tôn Nữ Trà Mi, Lê Phước Cường*, Phạm Thái Hoàng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 127. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[12]Bài báo: Ứng dụng phương pháp lọc từ tính để tách kim loại nặng trong nước thải công nghiệp. Tác giả: Lê Phước Cường, Lê Thị Xuân Thùy, Nguyễn Thành Trung
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học & Công nghệ, ISSN 1859-4794.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1, Tập 1. Trang: 32-35. Năm 2015.
(Apr 21 2015 11:59PM)
[13]Bài báo: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 2D TRONG KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG ĐẤT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THỌ QUANG – TP. ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lương Văn Thọ, Lê Phước Cường*, Hồ Hồng Quyên. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 158. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[14]Bài báo: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THỦY SẢN THỌ QUANG - ĐÀ NẴNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG. Tác giả: TS. Lê Phước Cường*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 9(94).2015. Trang: 10. Năm 2015.
(Nov 4 2015 4:30PM)
[15]Bài báo: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 2D TRONG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TẠI KHU VỰC HỒ BÀU TRÀM-KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH, TP.ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lương Văn Thọ; Lê Phước Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 58. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[16]Bài báo: Hiện trạng và giải pháp trong quản lý chất thải rắn nông nghiệp tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Tác giả: Võ Thị Nho; TS. Lê Phước Cường*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 48. Năm 2014.
(Feb 25 2015 3:05PM)
[17]Bài báo: Ứng dụng STATISTICA 7.0 vào đánh giá sự tích lũy độc chất môi trường trong tóc người. Tác giả: TS. Lê Phước Cường*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 90. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật tuyển nổi sử dụng axit gamma-polyglutamic để tách loại than hoạt tính và ion chì trong nước. Tác giả: Lê Thị Xuân Thuỳ, Lê Phước Cường
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 12(73).2013.QUYỂN 1. Trang: 59-65. Năm 2013.
(Mar 3 2014 8:45PM)
[19]Bài báo: SỰ ĐA HÌNH CỦA HỆ THỐNG ENZYM TRAO ĐỔI VÀ CHUYỂN HÓA CÁC ĐỘC TỐ TRÊN QUẦN THỂ NGƯỜI VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA . Tác giả: Lê Phước Cường
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 56. Trang: 7-12. Năm 2012.
(Sep 29 2012 11:31AM)
[20]Bài báo: QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT DẦU DIESEL SINH HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ESTER HÓA DẦU HẠT CẢI TRONG CHẤT LỎNG SIÊU TỚI HẠN. Tác giả: Gumerov F.M., Lê Phước Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 57. Trang: 81-91. Năm 2012.
(Sep 29 2012 11:39AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Enhancing the Recovery of Rare Earth Elements from Red Mud. Authors: Ali Dawood Salman, Tatjána Juzsakova, Rédey Ákos, Phuoc-Cuong Le*, X. Cuong Nguyen, Endre Domokos, Thamer A. Abdullah, Vagvolgyi Veronika, S. W. Chang, D. Duc Nguyen. Chemical Engineering & Technology (SCIE, IF: 1.7, Q2. No: Vol.19. Pages: 1-14 (online first). Year 2021. (Aug 23 2021 8:41PM)
[2]Article: Preparation and characterization of MnO2‐based nanoparticles at different annealing temperatures and their application in dye removal from water. Authors: T. A. Abdullah, R. T. Rasheed, T. Juzsakova, N. Al‐Jammal, M. A. Mallah, L. P. Cuong, A. D. Salman, E. Domokos, Z. Ali, I. Cretescu. Journal of Environmental Science and Technology (JEST, SCIE, Q2, IF 2.86). No: https://doi.org/10.1007/s13762-020-02956-x. Pages: 1-14 (online first). Year 2021. (Nov 24 2020 3:20PM)
[3]Article: Electrochemical degradation of pesticide Padan 95SP by boron-doped diamond electrodes: The role of operating parameters. Authors: Nguyen T. Hoang, Xuan Cuong Nguyen, Phuoc-CuongLe*, Tatjána Juzsakova, S. Woong Chang, D. Duc Nguyen. Journal of Environmental Chemical Engineering (JECE, SCIE, Q1, IF 5.9). No: Volume 9, Issue 3, June 2021, 105205. Pages: 1-10. Year 2021. (Feb 19 2021 8:40AM)
[4]Article: The degradation of paraben preservatives: Recent progress and sustainable approaches toward photocatalysis. Authors: V.H. Nguyen, L.A. Phan T., P. SriChandan, H. T. Do, T. H. Pham, Taeyoon Lee, Tr. D. Nguyen, Cuong Le Phuoc, Pham T. H.. Chemosphere (SCIE, Q1, IF 7.08). No: 2021. Pages: 130163. Year 2021. (Mar 9 2021 10:03PM)
[5]Article: Comparison of the efficiency of two nitrogen treatment methods in the wastewater treatment plant. Authors: Dinh Huan Nguyen*, Phuoc Cuong Le, M.A. Latifi. Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences (Section D: Environmental Sciences. No: Vol. 10, No. 2;. Pages: 116-126. Year 2020. (Feb 25 2020 10:45PM)
[6]Presentations: Modification of adsorbent nano materials and MWCNTs for oil spill cleanup from water. . Authors: T.Abdullah, RT.Rasheed, A.Redey, T.Juzsakova,, , N.Al-Jammal, AD.Salman, L.P.Cuong, M.Aldulaimi, E.Domokos, (. 4th South east european conference on sustainable development of energy, water and environment systems, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, July 2020. Pages: 220. Year 2020. Pages: 220. Year 2020. (Sep 29 2020 12:12PM)
[7]Article: Environmental assessment of physical-chemical features of Lake Nasser, Egypt. Authors: Roquia R.,Tatjána J., Igor C., Mohamed R., Viktor S., Cuong L. P., Zsófia K., Endre D., Ákos R. &Hesham S.. Environmental Science and Pollution Research (ISI, Q1). No: Vol 27, Issue 16, June. Pages: 20136–20148. Year 2020. (Apr 6 2020 3:46PM)
[8]Article: Synthesis, characterization of V2O5 nanoparticles and determination of catalase mimetic activity by new colorimetric method. Authors: Rashed Taleb Rasheed, Hadeel S. Mansoor, Thamer Adnan Abdullah, Tatjana Juzsakova, Noor Al‑Jammal, Ali Dawood Salman, Rasha R. Al‑Shaikhly, Phuoc Cuong Le, Endre Domokos, Thaer A. Abdulla. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (SCIE, Q2). No: Online first. Pages: 1-11. Year 2020. (May 4 2020 2:25PM)
[9]Article: Novel Hybrid Nanoparticles: Synthesis, Functionalization, Characterization, and Their Application in the Uptake of Scandium (III)Ions from Aqueous Media. Authors: Ali Dawood Salman, Tatjána Juzsakova, Moayed Jalhoom, Cuong Le Phuoc, Saja Mohsen , Thamer Adnan,Balázs Zsirka,Igor Cretescu,Endre Domokos and Catalina Daniel. Materials (SCIE, Q2). No: 2020, 13, 5727. Pages: 1-16. Year 2020. (Dec 16 2020 9:24AM)
[10]Article: Functionalized carbon nanotubes for hydrocarbon removal from water. Authors: Noor A.J., Thamer A.A., Tatjána J., Balázs Z., Igor C., Veronika V., Viktor S., Cuong Le Phuoc, Rashed T. R., Endre D.. Journal of Environmental Chemical Engineering (SCIE, IF: 5.9, Q1). No: Volume 8, Issue 2, April 2020, 103570. Pages: 103570. Year 2020. (Jan 16 2020 10:50AM)
[11]Presentations: Synthesis and Characterization of V2O5, TiO2 and CeO2 nanoparticles and their composites over modified MWCNTs and application in removal of methylene blue from water. Authors: T.Abdullah, T.Juzsakova, RT.Rasheed, A.Redey, N.Al-Jammal, L.P.Cuong, AD.Salman, E.Domokos, TA.Abdulah, Z.Ali. 4th South east european conference on sustainable development of energy, water and environment systems, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, July 2020. Pages: 219. Year 2020. (Sep 29 2020 12:02PM)
[12]Presentations: Removal of Paraffin Hydrocarbons from Wastewater for Petroleum Industries Using Metal Oxide Nanoparticles Modified MWCNTs. Authors: Abdullah Thamer Adnan, Juzsakova Tatjana, Rasheed Rashed Taleb, Le Phuoc Cuong, Al-Lami Munaf, Domokos Endre. 25th International Conference on Chemistry. Pages: 32. Year 2019. (Nov 10 2019 3:57PM)
[13]Presentations: Removal of paraffin hydrocarbons from water using TiO2 nanoparticles modified MWCNT. Authors: Thamer Adnan Abdullah, Tatjana Juzsakova, Rashed Taleb Rasheed, Le Phuoc Cuong. 10th International Conference on Environmental Engineering and Management. Pages: 85. Year 2019. (Nov 10 2019 4:05PM)
[14]Presentations: Recovery of rare earth elements from red mud. Authors: Ali Dawood Salman, Tatjána Juzsakova, Zoltán Bakonyi, Thamer Adnan Abdullah, Le Phuoc Cuong, Raimondas Buckus, Ákos Rédey. 10th International Conference on Environmental Engineering and Management. Pages: 90. Year 2019. (Nov 10 2019 4:07PM)
[15]Presentations: Surface water quality monitoring for River Nile. Authors: Roquia I. Rizk, Tatjána Juzsakova, Silvia Curteanu, Rawash Mohamed Ali, Le Phuoc Cuong, Igor Cretescu, Zsófia Kovács, Viktor Sebestyén, Ákos Rédey. 10th International Conference on Environmental Engineering and Management. Pages: 91. Year 2019. (Nov 10 2019 4:32PM)
[16]Article: Removal of Micropollutants From Wastewaters by Various Oxidation Processes: A Review. Authors: Németh József, Tatjána Juzsakova, Le Phuoc Cuong*, Igor Cretescu3, Sebestyén Viktor1 and Rédey Ákos1. Insights in Organic & Inorganic Chemistry. No: Vol.1 Issue 1. Pages: 1-11. Year 2019. (Nov 12 2019 9:43PM)
[17]Presentations: Process Development for Recovery of Rare Earth Elements from Red Mud. Authors: Ali D.S., Juzsakova T., Cretescu I, Sluser B., Le Phuoc Cuong. Conference: the 11th edition of the International Scientific Conference "Air ad Water - Components of the Environment". Pages: 339. Year 2019. (Apr 4 2019 10:50AM)
[18]Presentations: Removal of hydrocarbons from waters using MWCNTs after modification with nano zink-oxide. Authors: Thamer Adnan Abdullah, Noor Aljammal, Tatjána Juzsakova, Ali Dawood Salman, Igor Cretescu, Le Phuoc Cuong, Endre Domokos. XV. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2019. április 3–6., Kolozsvár, Románia. Pages: 124-125. Year 2019. (Apr 4 2019 11:14AM)
[19]Article: Aquatic geochemistry status in the south, central, and highland regions of Vietnam. Authors: Le Phuoc Cuong, Luong Van Tho, Tatjana Juzsakova. Environmental Science and Pollution Research (SCI, Q1, IF: 2.914). No: Volume 26, Issue 21. Pages: pp 21925–21947. Year 2019. (Jul 15 2019 8:23PM)
[20]Article: Synthesis of antioxidant for natural rubber using new heterogeneous catalytic system. Authors: Bui Dinh Nhi, Minh Thi Thao, Vu Dinh Ngo, Vu Duc Cuong, Renat Maratovich Akhmadullin,Tatjana Juzsakova, Le Phuoc Cuong. Chemical Papers (SCI, Q2). No: Vol. 73, Issue 12. Pages: 3115–3121. Year 2019. (Oct 5 2019 6:54PM)
[21]Article: Removal of Micropollutants From Wastewaters by Various Oxidation Processes: A Review. Authors: Németh József, Tatjána Juzsakova, Le Phuoc Cuong*, Igor Cretescu, Sebestyén Viktor and Rédey Ákos. Insights in Organic & Inorganic Chemistry. No: 1(1)2019 IOIC.MS.ID.000502. Pages: 1-11. Year 2019. (Jan 16 2020 10:44AM)
[22]Presentations: Modified Carbon Nanotubes for Water Cleaning. Authors: Tatjána J., Noor A.J., Thamer Adnan A., Igor C., Viktor S., Le Phuoc C., Endre D.. THE INTERNATIONAL CONFERENCE AIR AND WATER - COMPONENTS OF THE ENVIRONMENT. Pages: 14. Year 2019. (Apr 4 2019 11:28AM)
[23]Article: Chem-Geological Monitoring of Persistent Pollutants at Industrial Park in Danang city, Central of Vietnam. Authors: Le Phuoc Cuong, Luong Van Tho, Tatjana Juzsakova, Shuhei Tanaka. International Journal of Green and Herbal Chemistry. No: IJGHC, June 2018 – August 2018; Sec. A; Vol.7, No.3. Pages: 657-678. Year 2018. (Aug 16 2018 11:25AM)
[24]Article: Case Studies for Clean Technology Development in the Chemical Industry Using Zeolite Based Catalysts. Authors: Juzsakova, T.; Al-Jammal, N.; Cretescu, I.; Sebestyén, V.; Le Phuoc, C.; Domokos, E.; Rédey, Á.; Stan, C.D. Minerals (MDPI, SCIE, IF 1.835). No: 8, 462. Pages: 1-14. Year 2018. (Oct 18 2018 11:59AM)
[25]Article: Determination of rare earth metals in the red mud for possible utilization. Authors: Tatjána Juzsakova, Ákos Rédey, Le Phuoc Cuong, Zsófia Kovács, Tamás Fráter, Alexandra Csavdari, István Ráduly, János Lauer, József Németh, Viktor Sebestyén. Environmental Engineering and Management (SCIE, IF 1.334). No: Vol.17, No.8. Pages: 2001-2009. Year 2018. (Nov 16 2018 4:07PM)
[26]Article: Methodology development on aquatic environmental assessment. Authors: József Németh,Viktor Sebestyén, Tatjana Juzsakova, Endre Domokos, László Dióssy, Cuong Le Phuoc, Péter Huszka,Ákos Rédey. Environmental Science and Pollution Research (SCI, H=74, Q2, IF: 2.8). No: Volume 24, Issue 12. Pages: pp.11126-11140. Year 2017. (Apr 22 2017 9:58PM)
[27]Article: Imaging the movement of toxic pollutants with 2D electrical resistivity tomography (ERT) in the geological environment of the Hoa Khanh Industrial Park, Da Nang, Vietnam. Authors: Le Phuoc Cuong, Luong Van Tho, Tatjana Juzsakova, Akos Redey, Hoang Hai. Environmental Earth Sciences (SCI, Q2, H= 91). No: Volume 75, Issue 4, February. Pages: 1-14. Year 2016. (Feb 14 2016 6:59PM)
[28]Presentations: ON THE WAY OF THE UTILIZATION OF THE RED MUD TO PRODUCE SECONDARY RAW MATERIALS AND TO AVOID FUTURE WATER POLLUTION . Authors: Tatjána JUZSAKOVA, Ákos RÉDEY, Alexandra CSAVDÁRI, Cuong LE PHUOC, József NÉMETH, Viktor SEBESTYÉN, László DIÓSSY, István RADULY . ELSEDIMA International Conference – 26 – 28 May 2016, Cluj-Napoca, Romania. Pages: 26. Year 2016. (May 19 2016 9:12PM)
[29]Presentations: MITIGATION OF HAZARDOUS IMPACTS OF INDUSTRIAL WASTE ON ENVIRONMENTAL ELEMENTS. Authors: Tatjána Juzsakova, Ákos Rédey, Alexandra Csavdári, Tamás Frater, Cuong Le Phuoc, István Raduly, Zsófia Kovács . THE INTERNATIONAL CONFERENCE AIR AND WATER - COMPONENTS OF THE ENVIRONMENT. Pages: 25 – 27 March 2016. Year 2016. (May 19 2016 9:00PM)
[30]Presentations: STUDY ON THE CATALYTIC ACTIVITY AND SURFACE CHEMISTRY PROPERTIES OF THE RED MUD . Authors: Tatiana JUZSAKOVA, Tamás FRÁTER, István RADULY, Cuong LE PHUOC, Ákos RÉDEY . ELSEDIMA International Conference – 26 – 28 May 2016, Cluj-Napoca, Romania. Pages: 26-28. Year 2016. (May 19 2016 9:09PM)
[31]Presentations: UNMANNED AERIAL VEHICLES IN ENVIRONMENTAL MONITORING . Authors: Tamás FRÁTER, Tatjána JUZSAKOVA, Le Phuoc CUONG, László DIÓSSY, Raduly ISTVÁN, Ákos RÉDEY. ELSEDIMA International Conference – 26 – 28 May 2016, Cluj-Napoca, Romania. Pages: 26-28. Year 2016. (May 19 2016 9:07PM)
[32]Presentations: Investigation of Red Mud surface properties for catalytic reaction studies. Authors: Tatjána JUZSAKOVA, Ákos RÉDEY, Tamás FRATER, Cuong Le Phuoc, József Németh, Viktor Sebestyen . THE INTERNATIONAL CONFERENCE AIR AND WATER - COMPONENTS OF THE ENVIRONMENT. Pages: 25 – 27 March 2016. Year 2016. (May 19 2016 9:04PM)
[33]Article: A STUDY OF THE ADSORPTION CHARACTERISTICS OF COBALT AND CAESIUM FROM A SOLUTION BY USING VIETNAMESE BENTONITE . Authors: LE PHUOC CUONG, PHAM HOANG GIANG, BUI DANG HANH, AND GERGŐ BÁTOR . HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRY AND CHEMISTRY. No: Vol. 43(2). Pages: pp. 79–83. Year 2015. (Oct 26 2015 8:56PM)
[34]Article: Determination of organic and inorganic compounds in the human body, who is living nearby Hoa Khanh industrial park, Central of Vietnam. Authors: Le Phuoc Cuong, Truong Van Thien, Le Thi Xuan Thuy, Gumerov Farid. International Journal of Advanced Research in Chemical Science. No: Vol. 2 (9). Pages: 41-51. Year 2015. (Dec 21 2015 2:38PM)
[35]Article: Recovery of activated carbon powder from aqueous solution in the flotation method by using pine oil. . Authors: Le Thi Xuan Thuy, Le Phuoc Cuong, Lam Duy Thong. International Journal of Advanced Research in Chemical Science. No: Vol. 2 (9). Pages: 32-40. Year 2015. (Dec 21 2015 2:58PM)
[36]Article: Environmental assessment on sensitive ecosystems in Cham Island, Vietnam in climate change conditions. Authors: Le Phuoc Cuong, Le T. Xuan Thuy, Dinh T. Phuong Anh, Hoang Ngoc An. Journal of Research in Environmental Science and Toxicology, ISSN: 2315-5698. No: Vol.3,No.1. Pages: 6-14. Year 2014. (Mar 3 2014 8:49PM)
[37]Article: Removal of Trace Metals from Aqueous Solution by Fe(OH)3 Coprecipitation and Flotation Using Poly-Glutamic Acid. Authors: Le Thi Xuan Thuy, Le Phuoc Cuong and Tomoki Yabutani
marriage affairs open i want an affair
. International Research Journal of Pure and Applied Chemistry. No: Volume 4 [Issue 6 (November-December)]. Pages: 797-804. Year 2014. (Aug 17 2014 10:05PM)
[38]Article: Chemometric evaluation of the content of pesticides and chemical elements in hair of Vietnamese. Authors: Umarova N.N., Le Phuoc Cuong,. Vestnik of Kazan State National University. No: Vol.17, 6. Pages: 274-280. Year 2014. (Aug 31 2014 11:27PM)
[39]Article: Biodiversity indices and utilization of edible wild plants: a case study of the Cham Island in Quang Nam Province, Vietnam. Authors: Pham Thi Kim Thoa, Le Phuoc Cuong and Nguyen Thi Kim Yen.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Journal of Research in Environmental Science and Toxicology, ISSN: 2315-5698
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: Vol.2,No.9. Pages: 167-174. Year 2013.
(Jan 16 2014 11:20AM)
[40]Article: Biomonitoring of organic and inorganic chemicals in the hair of Vietnamese people via spectral and chromatographic analysis . Authors: Le Phuoc Cuong, Le Thi Xuan Thuy, Evgenev Micheal. Journal of Biophysical Chemistry. No: 1, Vol.4. Pages: 1-10. Year 2013. (Jul 28 2013 6:28PM)
[41]Article: Determination of pesticides in the hair of Vietnamese by means of supercritical CO2 extraction and GC-MS analysis. Authors: Le Phuoc Cuong, M.I. Evgen’ev, F.M. Gumerov.. J. Supercritical Fluids (Elsevier).. No: V.61. – № 1. Pages: 86-91. Year 2012. (Sep 29 2012 10:41AM)
[42]Article: Мониторинг экотоксикантов в организме вьетнамцев спектральным и хроматографическим методами. Authors: Le Phuoc Cuong, On Hai Quynh, М.И. Евгеньев, Ф.М. Гумеров, А.С. Сироткин.. Журнал Экологии и Промышленной Безопасности, №4. – 2011. – С. 43-46. No: 4. Pages: 43-46. Year 2011. (Sep 29 2012 10:45AM)
[43]Article: Determination of elements and pesticides in hair. Authors: Le Phuoc Cuong, M.I. Evgen’ev, I.I. Evgen’eva, F.M. Gumerov.. XIX Mendeleev congress on general and applied chemistry. – Volgograd, Russia,
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 4. Pages: 351. Year 2011.
(Sep 29 2012 10:47AM)
[44]Article: Supercritical Fluid Extraction of Pesticides from Human Hair Followed by Gas Chromatography–Mass Spectrometric Analysis. Authors: Le Phuoc Cuong, M. I. Evgenev, F. I. Gumerov, R. Z. Musin, I. I. Evgenev, F. R. Gabitov, and L. Yu. Yarullin. Russian Journal of Physical Chemistry B (Springer). No: V.5 – № 8. Pages: 1209-1215. Year 2011. (Sep 29 2012 11:55AM)
[45]Article: Pesticides monitoring in the hair of Vietnamese people by means of supercritical fluid extraction coupled with chromatography-mass-spectrometry analysis. Authors: Le Phuoc Cuong, M.I. Evgen’ev, F.M. Gumerov. V.73. Pages: P. 1547–1550. 31st International symposium on halogenated persistent organic pollutants “DIOXIN-2011”. – Brussels, Belgium. No: V.73. Pages: 1547–1550. Year 2011. (Sep 29 2012 10:50AM)
[46]Article: Сверхкритическая флюидная экстракция пестицидов из волос вьетнамцев с последующим хромато-масс-спектрометрическим определением состава. Authors: Le Phuoc Cuong, М.И. Евгеньев, Ф.М. Гумеров, Р.З. Мусин, И.И. Евгеньева, Ф.Р. Габитов, Л.Ю. Яруллин.. Сверхкритические Флюиды: Теория и практика.
marriage affairs open i want an affair
. No: V.6 – № 3. Pages: 35-44. Year 2011.
(Sep 29 2012 10:55AM)
[47]Article: Экомониторинг пестицидов в волосах вьетнамцев, проживающих в г. Дананга (Вьетнам) и в г. Казани. Authors: Le Phuoc Cuong, М.И. Евгеньев, Ф.М. Гумеров, И.И. Евгеньева, Н.Н. Умарова.. Вестник Казанского технологического университета. No: 18. Pages: 31-37. Year 2011. (Sep 29 2012 10:58AM)
[48]Article: Мониторинг ксенобиотиков в биосредах вьетнамской популяции спектральным и хроматографическим методами. Authors: Le Phuoc Cuong, М.И. Евгеньев, И.И. Евгеньева, Ф.М. Гумеров, Р.З. Мусин.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Тезисы докладов АНАЛИТИКА-ЭКСПО. – Москва, 2011. – C. 43-47. No: 2. Pages: 43-47. Year 2011. (Sep 29 2012 11:01AM)
[49]Article: Мониторинг экотоксикантов в биосредах вьетнамской популяции спектральным и хроматографическим методами. Authors: Le Phuoc Cuong, М.И. Евгеньев.. Тезисы докладов IX Международной конференции «Россия-СНГ-Восточная Европа: состояние, проблемы, перспективы» – Москва. No: 1. Pages: 500-504. Year 2010. (Sep 29 2012 11:04AM)
[50]Article: Определение химических элементов в волосах вьетнамцев методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. Authors: Le Phuoc Cuong, И.И. Евгеньева, М.И. Евгеньев.. Вестник Казанского технологического университета.
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 10. Pages: 71-75. Year 2010.
(Sep 29 2012 11:06AM)
[51]Article: Спектральное определение мультиэлементов в волосах Вьетнамцев. Authors: Le Phuoc Cuong, М.И. Евгеньев.. Тезисы докладов XI Международной конференции молодых ученых. – Казань. No: 2. Pages: 220. Year 2010. (Sep 29 2012 11:09AM)
[52]Presentations: Экстракционно-хроматографическое и спектральное определение пестицидов и ионов металлов в волосах вьетнамцев. Authors: Le Phuoc Cuong, М.И. Евгеньев, И.И. Евгеньева.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. IV Международная конференция «Экстракция органических соединений». – Воронеж
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Pages: 330. Year 2010.
(Sep 29 2012 11:11AM)
[53]Article: Влияние химических элементов в человеческих волосах на активности ферментативной системы метаболизма ксенобиотиков у вьетнамцев. Authors: Le Phuoc Cuong, М.И. Евгеньев.. Журнал Экологии и Промышленной Безопасности. No: 2. Pages: 75-81. Year 2010. (Sep 29 2012 11:13AM)
[54]Article: Оценка активности микросомальных оксигеназ печени организма в процессе метаболизма ксенобиотиков у вьетнамцев. Authors: Le Phuoc Cuong, М.И. Евгеньев.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Тезисы докладов X Международной конференции молодых ученых. – Казань.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 1. Pages: 453. Year 2009.
(Sep 29 2012 11:15AM)
[55]Article: Полиморфизм ферментативной системы метаболизма ксенобиотиков у жителей Вьетнама. Authors: Le Phuoc Cuong, М.И. Евгеньев.. IX Республиканской школы студентов и аспирантов «Жить в XXI веке». – Казань.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: 1. Pages: 132-133. Year 2009.
(Sep 29 2012 11:18AM)
[56]Article: Активность N-ацетилтрансферазы и цитохрома Р450 у вьетнамцев. Authors: М.И. Евгеньев, Ле Фыок Кыонг, И.И. Евгеньева.. Вестник Казанского технологического университета.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 6. Pages: 34-36. Year 2009.
(Sep 29 2012 11:21AM)
[57]Article: Активность N-ацетилтрансферазы у жителей вьетнамской популяции. Authors: М.И. Евгеньев, Ле Фыок Кыонг. II Международного форума «Аналитика и Аналитики». - Воронеж. No: 2. Pages: 448. Year 2008. (Sep 29 2012 11:23AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 16 2020 10:40AM)(Aug 16 2018 11:41AM)(Oct 26 2015 8:46PM)
[1]Hóa học môi trường Chủ biên: Lê Thị Xuân Thùy, Lê Phước Cường. Đồng tác giả: Đặng Quang Hải, Mai Thùy Dương, Lê Hoàng Sơn. Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. Năm 2020.
[2]Độc học môi trường Chủ biên: Lê Phước Cường. Đồng tác giả: Đặng Kim Chi. Nơi XB: NXB ĐHQG Hà Nội. Năm 2018.
[3]Ecomonitoring of xenobiotics in human body Chủ biên: Le Phuoc Cuong. Đồng tác giả: Evgenev Michael. Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. Năm 2015.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Thị Thanh Trang
Đề tài: Đánh giá khả năng phát thải khí nhà kính và ứng dụng mô hình hồi quy xây dựng phương trình dự báo lượng phát thải khí CO2 và CH4 trên hồ thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

 2018

 2018

[2]Trần Thị Mỹ Hạnh
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp bảo vệ sức khoẻ môi trường tại khu vực xung quanh khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

 2016

 2017

[3]Lê Đức Anh
Đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường xung quanh các cụm công nghiệp huyện Đại Lộc và đề xuất giải pháp quản lý sức khoẻ môi trường

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

 2017

 2017

[4]Nguyễn Thị Thanh Trà
Đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực khu công nghiệp dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang-Đà Nẵng và đề xuất biện pháp quản lý sức khoẻ môi trường

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[5]Tôn Nữ Trà Mi
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh khu công nghiệp Hoà Khánh-Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[6]Nguyễn Văn Ngọc Duy
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn tại Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[7]Nguyễn Thành Trung
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp lọc từ tính để tách kim loại nặng trong nước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[8]Võ Thị Nho
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý chất thải rắn nông nghiệp phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội tại huyện Lệ Thuỷ-Tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[9]Nguyễn Thị Trúc
Đề tài: Đánh giá tình hình ô nhiễm nitrat và kim loại nặng trong đất và rau tại xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp kiểm soát

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] First place in the national competition “Lobachevski” of The Republic of Tatarstan, Russia in the field of Green Chemistry (supercritical fluid technology), Kazan, April 2011

 Khoa học công nghệ

 2011

 

 Kazan, Russia

coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
[2] Pride of Rectorate board of Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia (2009, 2011).

 Khoa học công nghệ

 2011

 2

 Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
[3] Second place for the best presenters in University scientific – practical conference of foreign student, master, and post-graduate students, Tomsk, April 2008.

 Y - Dược

 2008

 

 Tomsk, Russia

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2012-2013. Năm: 2013.
[2] Khen thưởng của Bộ trưởng Bộ GDĐT về kết quả nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2009-2012. Số: 1563/QĐ-BGDĐT. Năm: 2013.
[3] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2013-2014. Năm: 2014.
[4] Giải A giải thưởng KHCN tiềm năng năm 2014. Năm: 2014.
[5] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2014-2015. Năm: 2015.
[6] Khen thưởng tại Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam năm 2015, Hà Nội. Năm: 2015.
[7] Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc, Hà nội. Số: 450 QĐ/TWĐTN-VP. Năm: 2016.
[8] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2015-2016. Năm: 2016.
[9] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2016. Năm: 2016.
[10] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[11] Giải thưởng Lý Tự Trọng. Năm: 2017.
[12] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà nẵng. Năm: 2017.
[13] Chiến sỹ thi đua cơ sở 2018. Năm: 2018.
[14] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT 2018. Năm: 2018.
[15] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm học 2018-2019. Năm: 2019.
[16] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019, năm 2020. Năm: 2019, 2020.
[17] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà nẵng. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Biochemistry (Hóa sinh)
Ngành: Hoá học
 2013 Sinh viên đại học  Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh (VNUK)
[2]Quản lý rủi ro độc chất
Ngành: Khoa học môi trường
 2013 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
[3]Sức khỏe môi trường
Ngành: Y học
 2012 Sinh viên đại học  Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
[4]Độc học môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2012 Sinh viên năm thứ 3  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Hoá học môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2012 Sinh viên năm 3, học viên cao học  Đại học Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn