Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,613

 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THỦY SẢN THỌ QUANG - ĐÀ NẴNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Phước Cường*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 9(94).2015;Từ->đến trang: 10;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vấn đề ô nhiễm môi trường đang diễn biến ngày càng trầm trọng đặc biệt là ở các thành phố lớn với nhiều KCN, CSSX nằm trong khu dân cư. Tình trạng xả chất thải ra môi trường chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu đã tác động tiêu cực đến sức khoẻ môi trường. Bài báo trình bày về hiện trạng môi trường và tình hình sức khỏe người dân thông qua việc điều tra, khảo sát môi trường tại khu vực KCN DVTS Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng. Từ đó đề ra các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm tại khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường không khí và nước thải một số nơi tại KCN vượt TCCP, đa số người dân tại khu vực khảo sát đều có các triệu chứng đau đầu (85%), khó thở, tức ngực (73%), ho hắt hơi (62%), chóng mặt (63%) và tỷ lệ mắc bệnh về tai mũi họng & đường hô hấp là cao nhất (57%-58%), một số người dân có tình trạng ngộ độc Pb thông qua việc phát hiện hàm lượng Pb cao trong tóc
ABSTRACT
Environmental pollution is worsening, especially in big cities with many industrial parks located in residential areas. The dumping of waste into the environment without treatment or with unsatisfactory treatment has negative effects on the environmental health. This article presents the current situation of the environment and of the people's health in the industrial park of Tho Quang, Danang through environmental surveys. Based on the survey results, we propose the measures to reduce pollution in the study area. Research results show that the poluttion of air and waste water in some areas in industrial zones is beyond the permitted standards.As a result, many people in the survey area have the symptoms of headache (85%), chest pain (73%), cough and sneezing (62%), dizziness (63%) and the incidence of ear, nose, throat and respiratory tract with the highest percentage (57% -58%);some people got Pb intoxication via detection of high levels of Pb in hair.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn