Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,698

 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC XUNG QUANH KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH - ĐÀ NẴNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tôn Nữ Trà Mi, Lê Phước Cường*, Phạm Thái Hoàng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(100).2016;Từ->đến trang: 127;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hoạt động của khu công nghiệp Hòa Khánh đã gây ra nhiều tác động và rủi ro bất lợi đến môi trường sống của người dân khu vực lân cận bao gồm khu vực Hồng Phước, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu; khu vực hồ Bàu Tràm, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Bài báo trình bày về hiện trạng môi trường và tình hình sức khỏe người dân thông qua việc điều tra, khảo sát môi trường tại khu vực xung quanh KCN Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Từ đó đề ra các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm tại khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường không khí và môi trường nước một số nơi xung quanh KCN vượt TCCP; một số người dân mắc các bệnh nan y (6,7%) và một số bệnh lý khác: tai mũi họng (88,33%), hô hấp (66,7%), tiêu hóa (33,33%), ngoài da (66,7%), mắt (16,7%), phụ khoa (16,7%); một số người dân có dấu hiệu ngộ độc Pb và As thông qua việc phát hiện hàm lượng Pb và As cao trong tóc.
ABSTRACT
The activities of Hoa Khanh industrial zone have posed a lot of risks and exerted much impact on the living environment of people in its neighbourhood including Hong Phuoc area – Hoa Khanh Bac ward – Lien Chieu district, Bau Tram Lake area – Hoa Hiep Nam ward – Lien Chieu district and Trung Son hamlet – Hoa Lien ward – Hoa Vang district. This paper presents the status quo of the environment and the residents’ health via surveys of the environment in the surrounding area of Hoa Khanh industrial zone, thereby proposing measures to its minimize pollution in the area under study. Research results show that air and water pollution in some surrounding places of the industrial zone has gone beyond accepted levels. Consequently, a number of the residents have suffered from incurable diseases (6,7%) and other conditions related to ears, nose and throat (88,33%), respiration (66,7%), digestion (33,33%), cutaneous state (66,7%), eyes (16,7%), and gynaecology (16,7%); some people have had signs of Pb and As intoxication via detection of high content of Pb and As in their hair.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn