Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,128,836

 Nghiên cứu phân tích và dự báo lượng phát thải khí CO2 và CH4 trên hồ thủy điện Sông Bung 4, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Thanh Trang, Lê Phước Cường
Nơi đăng: Journal of Science and Technology (JST-UD); Số: 11 (132);Từ->đến trang: 171-175;Năm: 2018
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn